لزوم ثبت نام مالکان صنایع در سامانه سلامت وزارت بهداشت

آوریل 11th, 2020|0 Comments

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت عنوان کرد: لزوم ثبت نام مالکان صنایع در سامانه سلامت وزارت بهداشت معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت شروط و الزامات [...]