نشانی:

تهران بزرگراه رسالت، نبش اردکانی پلاک ۹۹۵ واحد ۱۱


تلفن:

۰۲۱۲۲۳۰۱۵۵۰


نمابر:

۰۲۱۲۲۳۰۱۵۵۰


ایمیل:

info@hedra-mng.com