سازمان‌دهی و بهینه‌سازی تیم فروش (سازمان و عاملان فروش) و بازاریابی

استانداردسازی و کاربردی‌سازی داده‌ها مبتنی بر همسویی تجزیه و تحلیل بازار و اهداف استراتژیک سازمان

تدوین برنامه بازاریابی و عملیاتی‌سازی برنامه مبتنی بر بودجه مصوب

بازاریابی دیجیتال (نگرشی نو به حوزه بازاریابی)

شناسایی و اولویت‌بندی کلیه درخت بازارهای سازمان و توسعه فروش در بازارها و سازمان‌های منتخب

مدیریت چرخه عمر مشتریان

طرح‌ریزی و عملیاتی‌سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان

تخصیص منابع

جاری‌سازی استراتژی‌ها

کنترل و به‌روزرسانی استراتژی‌ها

قیمت‌گذاری

ارتقاء اثربخشی توسعه فروش به مشتریان قبلی و فعلی سازمان مبتنی بر سناریوسازی

بهینه‌سازی و توانمندسازی شبکه فروش (عاملان فروش و توزیع)

طرح‌ریزی و بهینه‌سازی نظام تارگت فروش

بهینه‌سازی نظام وصول مطالبات

ارتقاء اثربخشی پروموشن‌ها

طرح‌ریزی مکانیزم شناسایی آژانس‌های تبلیغاتی در راستای اهداف استراتژیک سازمان و مدیریت بر عملکرد آژانس منتخب

طرح‌ریزی و توسعه صادرات به کشورهای منتخب