استقرار و بهینه‌سازی واحد تولید:

 • برنامه ریزی و کنترل خرد تولید
 • برنامه ریزی و کنترل خرد مصرف مواد
 • تیم سازی در نظام خود کنترلی تولید
 • تیم‌سازی در نظام نگهداری و تعمیرات
 • تیم‌سازی در طراحی ایستگاه‌های کاری و 5S
 • تیم‌سازی در فرآیندهای مدیریت سبد محصولات و عملیات طراحی محصول

استقرار و بهینه‌سازی واحد مهندسی صنایع:

 • پیش‌بینی فروش و سربرنامه فروش
 • برنامه‌ریزی و کنترل تولید
 • برنامه‌ریزی و کنترل مصرف مواد
 • انبارداری (عملیات انبارداری، کدینگ و ماهیت انبار، طراحی لی‌اوت و سخت‌افزارهای انبارها، پیاده‌سازی 5s، ایمنی و شناسایی و ردیابی)
 • زمان‌سنجی و مطالعه بر روی بهینه‌سازی فرآیندهای تولید
 • طراحی لی‌اوت

استقرار و بهینه‌سازی واحد کنترل کیفیت:

 • تعیین سطح کیفیت بهینه و تجزیه و تحلیل سطح کیفیت
 • تدوین طرح‌های کنترلی
 • پایش و اندازه‌گیری کیفیت اقلام
 • طرح‌ریزی و کنترل شرایط انبارش اقلام
 • کنترل اقلام نامنطبق
 • شناسایی و ردیابی
 • کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری
 • پیاده‌سازی نظام خود کنترلی تولید

استقرار و بهینه‌سازی واحد نت (نگهداری و تعمیرات):

 • تامین، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ماشین‌آلات و تجهیزات
 • انجام تعمیرات اتفاقی (اضطراری) ماشین‌آلات و تجهیزات
 • طرح‌ریزی و اجرای رویه‌های ارگونومی و ایمنی
 • ساخت قالب‌ها، ابزار و تجهیزات تولیدی
 • نگهداری و تعمیرات قالب‌ها، ابزار و تجهیزات ساخته شده
 • مطالعه تکنولوژی