استقرار و بهینه‌سازی واحد تحقیق و توسعه:

  • همکاری در توسعه کسب و کار سازمان
  • مدیریت سبد محصولات
  • طراحی محصولات
  • ایجاد پایگاه علمی- فنی