اگر تمایل به استخدام در هر یک از فرصت‌های شغلی زیر را دارید رزومه خود را به ایمیل info@hedra-mng.com ارسال کنید.

.

ردیف شغلیعنوان شغلیجنسیتمدرک تحصیلیسابقه کارمهارت‌هامحل کار
1کارشناس سیتم و استراتژیآقالیسانس صنایعحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط به سیستم های تضمین کیفیت - مسلط به سری استانداردهای iso 9001 - تهران
2مدیر فروش شیمیائیآقا / خانملیسانس شیمیحداقل 7 سال سابقه کار مرتبطمسلط به حوزه مواد شیمیائی - مسلط به فنون مذاکره و تکنیک های فروش - مسلط به اصول بازاریابی و تحقیقات بازار - مسلط به بازار شیمیائیمهرشهر
3کارشناس فروشآقا / خانملیسانس شیمیحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط به حوزه مواد شیمیائی - مسلط به فنون مذاکره و تکنیک های فروش - مسلط به اصول بازاریابی و تحقیقات بازار - مسلط به بازار شیمیائیمهرشهر
4کارشناس صادراتآقا / خانملیسانس شیمیحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط به حوزه مواد شیمیائی - مسلط به اصول و قوانین صادراتی - مسلط به بازارهای حوزه cis و خلیج فارس- مسلط زبان انگلیسی ترجیحا عربیمهرشهر
5مدیر اداری و منابع انسانیآقا / خانملیسانس مرتبطحداقل 7 سال سابقه کار مرتبط مسلط به فرآیندهای منابع انسانی - مسلط به مباحث جذب ، آموزش،پرسنلی قوانین کار و تامین اجتماعی اشتهارد - مهرشهر
6کارشناس مهندسی صنایعآقا / خانملیسانس مهندسی صنایعحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط به برنامه‌ریزی تولید و مواد، انبار - مسلط به فرآیندهای تولیدی صنایع فلزی - مسلط به اکسل و نرم افزار جامعتهران
7کارشناس سیستم و تضمین کیفیتآقا / خانملیسانس مهندسی صنایعحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط به سری استاندارد ISO - فرآیندهای سیستم مدیریت استراتژی و آمارتهران
8کارشناس فروشآقا / خانملیسانس مرتبطحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط به حوزه مبلمان اداری - مسلط به فنون مذاکره و تکنیک‌های فروش - مسلط به اصول بازاریابی و تحقیقات بازارتهران
9کارشناس کنترل کیفیآقا / خانملیسانس مکانیک / صنایعحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط - به فرآیندهای صنایع فلزی - مسلط به مباحث کنترل کیفی - مسلط به سری استاندارد ISOتهران
10کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژهآقالیسانس صنایعحداقل 5 سال سابقه کار مرتبطمسلط به فرآیندهای مدیریت پروژه مطابق استاندارد PMBOK - تسلط بر تکنیک ارزش کسب شده EV - تسلط بر قرارددهای پروژه‌های طرح و ساخت - مسلط به تهیه و تنظیم گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی - آشنایی با سیستم مدیریت اسنادتهران
11کارشناس اداری و منابع انسانیآقا / خانملیسانس منابع انسانی و کارگزینیسه تا هفت سال سابقهآشنایی کامل با فرآیندهای حوزه منابع انسانی - تسلط کامل بر مجموعه نرم‌افزارهای Officeتهران
12کارشناس مهندسی فروشآقا / خانملیسانس برق / مکانیکسه تا هفت سال سابقهآشنایی با اصول و فنون فروش - آشنا به حوزه تجهیزات الکتریکی و تهیه LOM و BOM پروژه - آشنایی با مباحث و محصولات حوزه اعلام و اطفاء حریق، اعلام سرقت و آتشنشانیتهران
13کارشناس طراحی تاسیسات مکانیکیآقا / خانملیسانس مکانیک / هوافضاسه تا هفت سال سابقهمسلط به نرم افزارهای REVIT , AUTOCAD , OFFICE و نرم افزارهای مربوطه - آشنایی با تجهیزات تاسیساتی و فرآیند انتخاب تجهیزات-مسلط به طراحی تاسیسات ساختمانی و صنعتیتهران
14کارشناس سیستم‌ها و روش‌هاآقا / خانملیسانس صنایع / مدیریت صنعتیسه تا هفت سال سابقهمسلط به طراحی فرم‌ها و تهیه مستندات سازمان - تسلط کامل بر مجموعه نرم‌افزار Office - آشنا به شناسایی فرآیندها، گردش کار و طراحی فلوچارت و پروسس چارت‌های مورد نیاز سازمانتهران
15طراح تاسیسات الکتریکیآقا / خانملیسانس برق / مکانیکسه تا هفت سال سابقهمسلط به طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان، صنعتی و هوشمند - مسلط به نرم‌افزارهای AUTOCAD و OFFICE و نرم افزارهای مربوطهتهران